Flakker(ショットガン)レジェンダリ武器

2016/10/24

 

空中で弾が炸裂しながら、不特定な方向に飛び回るので敵に何発当たるかわからない

 

動画(youtube)でテストショットを確認 ↓に動画有り

 

Flakker

 

-ショットガン